Thursday, May 19, 2011

Jadilah pembela agama Allah

Oleh USTAZ ZAINUDIN HASHIM

UNTUK menjadi manusia yang layak mendapatan syafaat (recommendation) baginda Rasulullah s.a.w. pada hari kiamat, bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kepada sejauh mana kita telah memberikan sumbangan bakti kepada Islam dalam erti kata yang menyeluruh.

Sumbangan bakti yang pernah dilakukan oleh para sahabat baginda hingga dijanjikan dengan syurga Allah SWT, mereka telah menyumbang sama ada dari sudut tenaga, pemikiran idea, harta benda, masa dan sebagainya, semata-mata mahu melihat Islam terus berdaulat di muka bumi ini.

Ia bermula dengan kesungguhan kita untuk menggarap ilmu-ilmu agama yang pelbagai yang dijadikan sebagai alat untuk memperkasa diri, kemudian menyampai dan melaksanakan dalam kenyataan hidup sebagai Muslim yang sejati, serta memimpin manusia seluruhnya untuk bersama menghayati ilmu-ilmu berkenaan sebagai benteng terakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tindakan itu juga dianggap sebagai usaha untuk membela agama Allah agar terus subur dan dapat diterima oleh generasi selepas ini. 
 
Ia mengingatkan kepada satu firman Allah menerusi ayat 14 surah as-Sof yang bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela (agama) Allah sebagaimana (keadaan penyokong-penyokong) Nabi Isa Ibni Maryam (ketika dia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan agama-Nya)?" mereka menjawab: "Kamilah pembela-pembela (agama) Allah!" (setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak daripada kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka jadilah mereka orang-orang yang menang."
 
Justeru, pembela agama Allah adalah mereka yang sanggup berkorban dengan sepenuh jiwa raga, harta, masa, kesungguhan mereka untuk memastikan agama Islam terlaksana sepenuhnya di muka bumi ini tanpa mengira penat lelah kerana Islam memerlukan individu-individu Muslim yang sanggup berkorban pada bila-bila masa yang diperlukan.
 
Elakkan diri daripada menjadi penyebab gagalnya hukum Islam untuk dilaksana di bumi yang ditadbir oleh orang yang bernama Islam. Kerana sesungguhnya manusia Islam itu ada yang hanya Islam pada nama tidak pada keyakinan mereka kepada keuniversalan Islam yang mampu mentadbir, pegangan terhadap Islam yang datang daripada Allah SWT juga masih kabur, malah wujud di kalangan umat Islam hari beberapa jenis kategori Muslim yang beza antara satu sama lain.
 
Golongan pembela agama Allah ini sentiasa wujud dan lahir pada bila-bila masa, merekalah golongan yang meletakkan agama Islam lebih tinggi dari segala-galanya, malah lebih tinggi dan mulia daripada diri mereka sendiri. Mereka adalah golongan yang tidak takut kepada celaan, pakatan jahat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Hati mereka sudah sebati dengan kebesaran Allah, malah Allah adalah segala-galanya dalam hidup mereka.
 
                                                         Ciri ‘pembela agama Allah’
 
Sesungguhnya al-Quran telah menggaris-panduan kepada umat Islam beberapa ciri yang perlu ada kepada golongan pembela agama Allah, antaranya:
 
1. Cara untuk mendapat keberuntungan, dunia dan akhirat seperti yang Allah firmankan menerusi surah ~Ali Imran ayat 104 yang bermaksud: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."
 
2. Memiliki ciri umat manusia yang terbaik, seperti dalam ayat 110 surah ~Ali Imran : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."
 
3. Memiliki dasar-dasar pembangunan akhlak salihah seperti dalam surah ~Ali Imran ayat 114 maksudnya : "Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang salih."
 
4. Memikul serta menjalankan tugas mulia para nabi sejak dulu, ia dijelaskan menerusi surah al-A’raf ayat 157 : "(Iaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung."
 
5. Berusaha agar adanya sebab-sebab turunnya rahmat daripada Allah SWT, perkara ini dijelaskan Allah dalam surah at-Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
 
6. Memiliki sifat seorang mukmin sejati, Allah menjelaskan dalam surah al-Hajj ayat 41: "(Iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan."
 
7. Melaksanakan kewajipan yang diperintahkan Allah SWT tanpa sebarang keraguan dalam hati, perkara ini dijelaskan dalam surah Luqman ayat 17: "Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) daripada perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
 
                                 Apakah wajib laku amar makruf nahi munkar?
 
Amar makruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah, ertinya apabila sebahagian umat sudah menegakkannya dengan jumlah dan kekuatan yang memadai untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran maka gugurlah kewajipan sebagian umat lainnya.
 
Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." ~Ali Imran ayat 104
 
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
 
p/s- Ayuh semua!!

0 comments:

 
;